Pöördumine Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku koguduste liikmetele

Meie, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku erinevate koguduste liikmed, väljendame oma protesti Vene Föderatsiooni ebaõiglase sõja vastu suveräänse Ukraina vastu ning Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli, piiskoppide, preestrite ja ilmikute seisukoha vastu, kes toetavad sissetungi sõjalist kampaaniat.

Sõja esimestel päevadel pöördusid Eesti kiriku koguduse liikmed patriarh Kirilli poole, et ta kasutaks oma moraalset autoriteeti ja teeks kõik endast oleneva, et peatada sõjaline agressioon. Tol ajal oli veel lootust, et ta võtab rahutegija positsiooni, mis oli iseloomulik tema eelkäijale, patriarh Aleksius II-le. Meie lootused ei täitunud, patriarh Kirill asus Vene riigi poolele. 13. märtsil 2022 õnnistas ta liturgia ajal Jumalaema ikooniga Rosgvardia ülemjuhatajat, kindral V. Zolotovi, kelle alluvad olid seotud lahingutegevusega Ukrainas. 21. juunil 2022 külastas ta Ukraina sissetungis osalenud Vene armee sõdureid haiglas, nimetades neid "isamaa kaitsjateks".

Sõja seitsme kuu jooksul teenis patriarh Kirill korduvalt Vene relvajõudude peakirikus, näidates sellega oma toetust armeele. Samal ajal ei väljendanud ta kordagi kaastunnet ega pakkunud lohutust Ukraina rahvale, sealhulgas õigeusklikele kristlastele, kes kuni viimase ajani moodustasid tema karja. Pärast seda, kui Venemaa võimud teatasid sõjalisest mobilisatsioonist riigis, pidas patriarh jutluse, milles ta jumalateotuslikult võrdles sõdurite surma agressioonisõjas "Kristuse lunastava ohvriga", öeldes, et "see ohverdus [sõjasurm] peseb maha kõik patud, mida inimene on teinud". Need sõnad on vastuolus Kiriku õpetusega, mis on alati pidanud igasugust tapmist patuks ja näinud sõjast naasvatele sõduritele ette meeleparanduse ja patukahetsuse (Püha Basileios Suure 8. reegel).

Lisaks sellele on need sõnad teoloogiliselt ebaõiged, sest inimese patud pestakse maha ainult siiras meeleparanduses, Issanda Jeesuse Kristuse armu läbi Püha Vaimu väega. Kirikute Maailmanõukogu, kuhu kuulub ka Vene Õigeusu Kirik,  nimetas oma peaassambleel sõda Ukrainas "ebaseaduslikuks ja õigustamatuks", see on "vastuolus Jumala olemusega ning vastuolus kristlike ja oikumeeniliste aluspõhimõtetega" (War in Ukraine, Peace and Justice in the European Region). Vene Kiriku delegatsioon nõustus nende sõnadega, kasutamata oma vetoõigust, et neid tagasi lükata.

17. märtsil 2022 ühines MP Eesti Õigeusu Kiriku pea, Tallinna metropoliit Eugeni Eesti Kirikute Nõukogu avaldusega, mis sõja hukka mõistis. Nüüd ootavad Eesti valitsus ja avalikkus, et metropoliit Eugeni distantseeruks Eesti Õigeusu Kiriku nimel Vene Kiriku juhtiva vaimulikkonna positsioonist. Vaikimist mõistetakse Eesti ühiskonnas kui nõusolekut patriarh Kirilli ja Venemaa piiskopkonna esindajatega, kes avalikult sissetungsõda toetavad. Sellele juhib tähelepanu näiteks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ootame meie ülemhingekarjaselt, metropoliit Eugenilt, tugevat  karjasesõnumit  Evangeeliumi vaimus: "Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis üle selle, see on kurjast" (Matteuse 5:37). Oluline on, et kaoks ebaselgus, mida võiks tõlgendada kurja õigustamisena. Võib-olla on aeg kutsuda kokku MP Eesti Õigeusu Kiriku täiskogu, et väljendada solidaarset seisukohta sõja vastu ja arutada autokefaalia küsimust.

https://appeal.voog.com/address 

Tallinn, 30. september 2022


Irina Pärt, Tartu Ülikooli kaasprofessor


Andrei Šiškov, Tartu Ülikooli teadur, 2015-2020 - Vene Õigeusu Kiriku piibli- ja teoloogiakomisjoni sekretär

 Ljubov Kisseljova, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

 Marija Smorzhevskih-Smirnova, Narva muuseumi director

 Natalja Munatajeva, antropoloog, Ristija Johannese kogudus, Tallinn

 Julia Kostareva, eraettevõtte haljastuse ja haljastuse juht, Narva

 Sofia Jusim, Helen Doroni Inglise kooli juhataja Viimsis, Tallinn.

 Elena Savkina, ikoonimaalija